giovedì 31 ottobre 2013

Հայկական եկեղեցիները Իտալիայում/Le chiese Armene in Italia

     ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԵ ԻՏԱԼԻԱՅԻ ՏԱՐԱՑՔՈՒՄ ԸՍՏ Հ. ԱԼԻՇԱՆԻ 1240-1350 Թ.Թ. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԵԿ ԵԿԵՂԵՑԻ ՈՒՆԵՑՈՂ ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ՀԱՍՆՈՒՄ ԷՐ ՔՍԱՆԵՐԿՈՒՍԻ,ԻՍԿ ՀՌՈՄՈՒՄ, ԲՈԼՈՆԻԱՅՈՒՄ ԵՎ ՎԵՆԵՏԻԿՈՒՄ ԿԱՅԻՆ ՄԵԿԻՑ ԱՎԵԼԻ ԳՈՐԾՈՂ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ: 14-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ ՇՈՒՐՋ 40 ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈԻ ՈՒ ՄԵՆԱՍՏԱՆ ԵՆ ՀԻՇԱՏԱԿՎՈՒՄ ԻՏԱԼԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՄ:ԴՐԱՆՔ ԳՈՐԾԵԼ ԵՆ ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ,ԻՍԿ 14-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ "ԻՏԱԼԻԱՅԻ ՀԱՅԵՐԻ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ" ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ:
    ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ԳՈՐԾԵԼ ԵՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՏՆԵՐ, ՈՐՏԵՂ ԲՈՒԺՎԵԼ ԵՆ ՀԱՅԵՐ ԵՎ ԻՋԵՎԱՆԵԼ ՀԱՅ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆՆԵՐ:
    ԳՐԻԳՈՐ ԿԻՐԱԿՈՍ ՄԻՐՄԱՆՅԱՆԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴԱՐՃԱԿՎԱՑ ՎԵՆԵՏԻԿԻ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉ ՀԱՅԿԱԿԱՆ (Santa Croce degli Armeni) ԵԿԵՂԵՑԻՆ 17-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ:
ԱՅՍՕՐ ՎԵՆԵՏԻԿԻ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉ ՀԱՅՈՑԸ' ՀԱՅԵՐԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՄԻԱԿ ԵԿԵՂԵՑԻՆ Է,ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐՈՒՄ ԻՏԱԼԻԱՅՈՒՄ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՆԵՑՈՂ ՄՈՏ 40 ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻՑ,ՈՐՏԵՂ ԴԵՌ ՀԱՅԱԲԱՐԲԱՌ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ՍՈՒՐԲ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸ:ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԽՆԱՄԱԿԱԼՎԱԾ Է ՍՈՒՐԲ ՂԱԶԱՐԻ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ:


 Il numero delle chiese armene in Italia secondo H.Alishan 1240-1350

Il numero delle citta` italiane dove c’era almeno una chiesa aremena ragiungeva A 22, invece a Roma ,a Bologna e a Venezia il numero delle chiese funzionanti era piu` di una.Nel trecento c'erano circa 40 chIiesa e conventi nelle citta` italiane che funzionavano sotto la subrdinazione della chiesa apostolica armena e all’inizio del trecento quella del vesco degli armeni in italia. Acanto alle chiese c'erano anche ospedali e case Armene, dove i commercianti Armeni venivano curati e potevano trovare alloggio.Grazie alla donazione finanziaria di Grigor Kirakos Miramynan la chiesa santa Croce degli Armeni viene allargata nel 17-esimo secolo.
Attualmente la Santa CROCE Degli Armeni a Venezia e` l’unica chiesa appartenente agli armeni,l'unica dalle 40 chiese armene del medioevo ,dove fanno le cerimonie di Santi Cosnigli secondo il modo delle chiese armene. La chiesa adesso viene tutelata daparte della congregazione mchitarista. 

 1005 Թ. ՄՈՍԵՍԵ ԱԶԳՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՅ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ Է ՍՈՒՐԲ ԳԵՎՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԲԱՐԻԻ ՔԱՂԱՔՈՒՄ,ՈՐԸ 1210 Թ. ՀԻՇԵՑՎՈՒՄ Է ԻՆՉՊԵՍ ՍՈՒՐԲ ԳԵՎՈՐԳ ՀԱՅԵՐԻ (San Giorgio Degli Armeni)ԵԿԵՂԵՑԻ:ԱՅՍՈՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ Է,ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԱՄԲՈՂՋՈՎԻՆ ԹԱԼԱՆՎԱԾ Է ԵՎ ԱՆՏԻՐԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՈՒՄ:    
  
Nel 1005 mossese, di nazionalita` armena ,costruisce la chiesa San Giorgio a Bari, menzionata come San Giorgio Degli Armeni.Attualmente la condizione della chiesa  e` terribile;e` totalmente rapinata e senza tetula. Ancora oggi la chiesa San Gregorio Armeno mantiene la sua esistenza,costruita da melesse di nazionalita` armena.
                              
                  ԴԵՌԵՎՍ Այսօր ԲԱՐԻ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԻՐ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑԻՆ (San Gregorio Armeno),ՈՐԸ ԿԱՌՈՒՑԵԼ Է ՄԵԼԵՍԵ ԱԶԳՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՅ (X-XI դար) :


La chiesa di San Gregorio Armeno ha origini bizantine (X-XI secolo) e sorge nei pressi della Basilica di San Nicola, affacciandosi su Piazzetta 62 marinai.E' l'unica superstite delle cinque chiese edificate nei pressi del pretorio bizantino. E' citata per la prima volta nei documenti dell’Archivio di san Nicola nel 1015 quando cioè il suo abbas (chierico) è un certo Meles di origine armena. Nel 1089, in un altro documento la chiesa è citata nelle fonti come ecclesia sancti Gregori de Kiri Adralistos, quindi è probabile che la chiesa fu acquistata successivamente dalla famiglia armena dei Kiri Adralisto che la trasformò in cappella privata.  {} 


Ցավոք ուզում եմ ավելացնեմ որ եկեղեցու վիճակը մարտի 27-ին 2014 թ. հաիտնաբերվել է այսպիսին, Այս անգամ, որոշ պղնձի գողերը դարձրել են եկեղեցին մի վառարան հալելով գողացած էլեկտրական մալուխները:Եկեղեցին ներսից վնասվել է ամբողջությամբայն,այն ինչվորն պահպանվել էր Սուրբ Գևորգի մանրանկարից այս տաս դարվա ընթացքում ամբողջե վերացել է:


E Questo tutto in passato, in 27.03.2014 la Chiesa di S. Giorgio degli Armeni Sotto gli occhi di tutti, Vandali e ladri hanno fatto il resto. Questa volta : alcuni ladri di rame hanno trasformato la chiesa in una fornace per sciogliere i cavi elettrici.
   ՏԱՐԱՆՏՈ ՔԱՂԱՔԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԻՐ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ՍՈՒՐԲ ԱՆԴՐԵԱ ՀԱՅԵՐԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆ (San Andrea Degli Armeni),ՈՐԸ ԿԱՌՈՒՑՎԵԼ Է 1353 Թ.


La chiesa San Andrea Degli armeni si trova nel centro storico di Taranto,costruita nel 1353.A A Matera si trova la chiesa Santa Maria Degli armeni   si costruita nel XI secolo.
Այս անգամ լավ լուր եմ ուզում ավելացրած լինեմ 2014 թ.  ՍՈՒՐԲ ԱՆԴՐԵԱ ՀԱՅԵՐԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆ վերանորոգվել է:

Questa volta voglio aggiungere una buona notizia in inizio 2014 la chiesa San Andrea Degli Armeni stato restaurata.

   

 

  ՄԱՏԵՐԱ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՆՈՒՅՆՊԵՍ XI-ՐԴ ԴԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՍՈՒՐԲ ՄԱՐԻԱ ՀԱՅԵՐԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆ (Santa Maria de Armenis):ՏԻՐԱՄԱՅՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ:  ԱՅՍ ԱՄԵՆԸ ՀԻՄՆՎՈՒՄ Է ՆՐԱ ՎՐԱ ՈՐ ՀԱՅԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԻՏԱԼԻԱՅՈՒՄ ԲԱՎԱԿԱՆԻՆ ՄԵԾ ԷՐ:

  646 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՀՌՈՄՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՎԵՑ ՍՈՒՐԲ ԱՆԴՐԵԱ ՎԱՆՔԸ (Sant'Andrea):
 1883 Թ. ՍԿՍՈՒՄ Է ԻՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ  ​​ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ: 

Il gran numero delle chiese in Itaia grazie alla qantita` degli armeni nell'Italia meridionale.

Nel 646 a Roma viene costruito il monastero Sant'Andrea 
Nel 1883 viene aperta la scuola armena.


 ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ ՀԱՅՈՑ(San Gregorio Illuminatore) ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՏՈՍԿԱՆԻԱԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԼԻՎՈՐՆՈ ՔԱՂԱՔՈՒՄ,ՎՈՐԵ ԿԱՌՈՒՑՎԵԼ Է 1701-1714 Թ.Թ.ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՎՆԱՍՎԵԼ Է ՌՄԲԱԿՈԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ,ՆԱԵՎ ԴԱՐՁԵԼ ԷՐ ԳՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԹԱԼԱՆԻ ԱՌԱՐԿԱ:ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԱՎԵՐՈՒՄՆԵՐԻՑ ՄՆԱՑԵԼ Է ՄԻԱՅՆ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՄԱՍԸ:2008 Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ Է ԻՆՉՊԵՍ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ:

La chiesa San Gregorio Illuminatore costruita negli anni 1701-1714 in Toscana,Livorno, viene danneggiata durante la seconda guerra mondiale a causa del bombordamento divenando oggetto di furto e rapina.. Attualmente e` rimasta solo la parte frontale della chiesa.
  ՍՈՒՐԲ ԿԱՏԵՐԻՆԱ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԿՈՆՎԵՐՍԱՆՈՅՈՒՄ,( Santa Caterina d'Alessandria )ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՃԱՌՆԵՐՈՎ ԵԿԵՂԵՑԻՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԹԻՎԸ ՄՈՏԱՎՈՐԱՊԵՍ ՀԱՍՆՈՒՄ Է 'XI - XIV ԴԱՐԵՐՆ:ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՃԱՆԱՆՉՎԵԼ Է ԻՆՉՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ:


La chiesa Santa Caterina D'Alessandria funziona come centro culturale dal 27 settembre 2008. A causa della mancanza del documenti la data della costruzione sara` piu` o meno nel XI-XIV secoli. La chiesa e`conosciota come monumente nazionale.
  ՎԱՆՔԸ ՈՐԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ Է ՍՈՒՐԲ ՄԱՐԻԱ ՀԱՅՈՑ ԳՏՆՎՈՒՄ Է ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԻՏԱԼԻԱՅՈՒՄ ՓՈՐԵՆՑԱ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՈՐԸ ԿԱՌՈՒՑՎԵԼ Է 1196 Թ. ,ՎԱՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՈՅՈՒՆԵ ՇԱՐՈՒՆԱԿՎԵԼ Է ՄԻՆՉԵՎ 1807 Թ.:ԱՅՍՕՐՎԱ ՕՐՈՎ ԵԿԵՂԵՑՈՒՑ ՄՆՈՒՄ Է ՄԻԱՅՆ ՊԱՏԵՐԵ,ԲԱՅՑ ԷԼԻ ԻՐ ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅՈՒՆԵ ՄՆՈՒՄ Է ԱՆՓՈԽՎԵԼԻ:

Il covento dedicato a Santa Maria si trova in Italia meridionale a Porenza,costruita negli anni da 1196 fino a 1807.Attualmente nonostante il fatto che sono rimaste le pareti il convento mantiene la sua bellezza . ՀՌՈՄԻ ՍՈՒՐԲ ՄԱՐԻԱՄ ԵԳԻՊՏԱՑԻ ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԳՏՆՎՈՒՄ Է ՀՌՈՄՈՒՄ ՌԻՊԱ ԹԱՂԱՄԱՍՈՒՄ:Հռոմի այս տաճարը, որը կառուցվել է Տիբրի ափին, Հռոմի Պապ Հովհաննես VIII կողմից 872 թ. ենթարկվում է վերափոխման և վերօծվում է որպես Սբ. Մարիամ Աստվածածնի եկեղեցի: Համաձայն 1571 թ. պահպանված արձանագրության՝ Հռոմի Պապ Պիուս V-ը հանձնում է այն հայերին, որոնք այդ ժամանակ կորցրել էին իրենց եկեղեցին: Այսուհետ այն անվանվում է «Սբ. Մարիամ Եգիպտացի Հայոց եկեղեցի»: 1700 թ.-ի արձանագրություններում հիշատակվում է նաև եկեղեցուն կից կառուցված «Հայոց ազգային հյուրատունը», որտեղ հանգրվանում էին Հռոմում սուրբ վայրերը ուխտի եկող հայերը:
Հայոց եկեղեցին գործել է մինջեւ 1921 թ.: Այնուհետ` 1924 թ.-ին եկեղեցու ներքին հարդարանքի և սպասքի մեծ մասը տեղափոխվել է Սբ. Նիկողայոս Տալենտինո Հայոց եկեղեցին՝ հետագայում հին-հռոմեական տաճարը վերականգնելու նպատակով: Վերանորոգման և շրջակա տարածքը բարեկարգելու նպատակով 1930 թ. քանդվեց նաև  «Հայոց ազգային հյուրատունը»:

La chesa Santa Maria Egiziana si trova a Roma nel distretto Ripa.Nel 1571 il Papa di Roma PIO V consegna la chiesa agli armeni e fino a 1921 essa funziona come chiesa armena. Negli anni 20 del XX secolo a causa della riparazione dllla chiesa,la maggior parte dell'interno della chiesa era portata alla chiesa San Nicola Da Tolentino,che diventa la nuova chiesa degli armeni. Essa e` una chiesa cattolica con la messa armena.ՍՈՒՐԲ ԲԱՐՏՕԼՈՄԵՈՆ ՀԱՅՈՑ(San Bartolomeo degli Armeni) ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԳՏՆՎՈՒՄ Է ԼԻԳՈՒՐԻԱ ՄԱՐԶՈՒՄ,ՋԵՆՈՎԱ ՔԱՂԱՔՈՒՄ:ԵԿԵԽԵՑԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐՎԵԼ Է 1308 Թ. ՈՐՈՇ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐԻՑ ՈՐՈՆՔ ԵԿԵԼ ԷԻՆ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ:


La chiesa San Bartolameo degli Armeni si trova in Liguria, a Genova. Fondata nel 1308 grazie ad alcuni parrochi venuti dall'Armenia meridionale.ՍՈՒՐԲ ՄԱՏՏԵՈ ՀԱՅՈՑ(Chiesa di San Matteo degli Armeni)ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԳՏՆՎՈՒՄ Է ՊԵՐՈՒՋԱ ՔԱՂԱՔՈՒՄ, ՀԻՄՆԱԴՐՎԵԼ Է 1273 Թ. ՀԱՅ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐԴԵՆ ՆԵՐԿԱ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ:ԱՅԺՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Է:


La chiesa San Matteo Degli Armeni si trova Perugia fondata nel 1273 da parte degli parrocchi armeni ,Attualmente funziona come biblioteca.

Սուրբ Բարսեղ Եկեղեցին (Chiesa di San Biagio degli Armeni)գտնվում է Հռոմում  (via Giulia)
Եկեղեցին կառուցվել է  X դարում,սակայն ներսում նշված  արձանագրությունում ասվում է որ 1072 թ.:Եկեղեցում նաև պայվում է Սուրբ Բարսեղի  կոկորդի  մի հատված:Սուրբ Բարսեղի տոնը նշվում է փետրվարի 3-ին,տոնի օրը ժողովրդին բաժանվում է օրհնաց փոքր հացեր:

La reliqua della gola di San Biagio si trova nella chiesa
La chiesa San Biagio si trova a Roma(VIA GIULIA), costruita nel X secolo. Nonostante nella chIesa come data di fondazione e` indicata l'anno del 1072, la fersta di San Biagio si festeggia il 3 febbraio e alla gente danno piccoli pani benedetti.


Chiesa di San Biagio degli Armeni
Chiesa di San Biagio degli Armeni


  Եկեղեցին գտնվում է մոտ 3 կմ հեռավորության Մանֆրեդոնիաից և մի հրաշալի օրինակ Apulian հռոմեական և Պուլիական ճարտարապետության, ինչպես նաև իսլամական և հայկական ազդեցությամբ:Եկեղեցու շինարարության տարեթիվը ամենայն հավանականությամբ XI դարի  առաջին կեսերին է պատկանում:

La chiesa sorge a circa 3 Km. da Manfredonia ed è un mirabile esempio di architettura romanico-pugliese, con influssi islamici e armeni.L'epoca della costruzione della Basilica risale,

 molto probabilmente,nella prima metà del sec. XI.I primi padri Mechitaristi Armeni i risulta presenti in cità  nel 1756: presenza a testata da una lapide, che nella catedrale del San Giusto,indica la tomba di un vescovo di rito armeno.Nel 1773 alcuni confratelli si trasferirono a Trieste con' l'intenzione di versare un convento. Nel 1775 l'imperatrice Maria Teresa che dà il 'diploma' di residenza e che consenti di costruire  una scuola pubblica, un collegio e una tipografia per stampare testi religiosi nelle lingue orientali con lo scopo di divulgare in queste la religione catolica.

Nel 1777 i compra la casa del patrizio triestin Pasquale Ricci e i la a data ale proprie esigenze, ma avendo fatti troppi debiti i devi vendere i propri beni; seno nel 1810.Nel 1817 lui torna a Trieste e nel 1846 l'architetto Giovanni Battista de Puppi elabora un progetto per far un convento in un fondo che  sta venduto da Giorgio Giustinelli. Il convento è stato realizzato presto, invece se a dovuto aspetare el 1858 perchè che al Magistrato Civico che vene inviato il proggetto per la nuova casa.Il primo maggio 1859 venni solenemente  celebrata la consacrazione della nuova chiesa dedicata a 'Santa Maria delle Grazie', realizata anche con un generoso finanziamento di Giorgio Ananian.

ImmagineImmagineImmagineImmagine


Առաջինն հայ հայր Մխիթարյանների ներկայությունը քաղաքում եղել է 1756 :ներկայությունը ապացուցում է Սուրբ Ջիուստո տաճարի քարը, Հայ եպիսկոպոսի Հայկական ծիսակարգի շիրիմին:1773 , որոշ եղբայրներ տեղափոխվել են Տրիեստ: 1775 կայսրուհի Մարիա Թերեզա , ով տալիս է « աստիճան » բնակության և համաձայնություն կառուցելու հանրային դպրոց, քոլեջ և Տպարան տպելու համար կրոնական տեքստեր Արևելյան լեզուներով, կաթոլիկ կրոնի տարածելու նպատակով :1777 - ին գնում են Պասքուալ Րիչչի տունը, սակայն ունենալով շատ պարտքեր ուզած չուզած պիտի վաճառեն իրենց ունեցքվածքից ինչվոր նյութեր մինչև 1810-թ վերջերը:1817 - ին վերադարձել է Տրիեստ և 1846 ճարտարապետ Ջիովաննի Բատտիստա դե Պուպպի պատրաստում է նախագիծ մեկ ֆոնդի հիմնադրման, որը վաճառվում է Ջորջո Ջիուստինելլի:

Նախագիծը իրականացվում է շատ կարճ ժամկետում, քանի որ դատավոր Չիվիկոն ուղարկում է ծրագիր նոր տան համար:Մայիսի 1-ին 1859, ևս տոնում են նոր եկեղեցու բացումը նվիրված Սուրբ Մարյամին, նույնիսկ Ջորջ Անանյանը  ֆինանսավորմամբ:


      

 Սուրբ Քառասուն նահատակների Եկեղեցին( Santi Quaranta Martiri )գտնվում է Միլանում  Via Jommelli 30 և պատկանում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին:Դա միակ Հայ Առաքելական եկեղեցին է Իտալիայում:Կառուցվել է 1958 թ. որը կառուցել են երկու եղբայրներ  Օննիկ և Սարգիս Դիարբեկիրյան,որոնք  ապրել են Միլանում  1920 թ-ից, Այնուհետեւ տեղափոխվել են Արգենտինա:Այս օր Եկեղեցու հավատացիալների քանակը ավելի քան 1000 մարդը:


La Chiesa armena d’Italia si trova sotto la giurisdizione del Catolicossato di tutti gli armeni nel mondo, Santa Sede di Echmiadzin. A Milano, gli armeni hanno cominciato 
ad avere le loro funzioni religiose immediatamente dopo la prima guerra mondiale, dapprima nella chiesa evangelica di via Solferino e poi, a partire dal 1958, in una chiesa propria, che sorge in via Jommelli 30. Questa chiesa, dedicata ai santi Quaranta Martiri di Sebaste e costruita secondo i canoni del più classico stile armeno, fu voluta da due fratelli Onnik e Sarkis Diarbekirean, vissuti a milano negli anni 1920 in fuga dai massacri. Trasferiti poi in Argentina, provvidero a fare costruire la chiesa della sede milanese. La comunità armena lombarda consta oggi di oltre 1000 


Սուրբ Քառասուն մանկանց Եկեղեցին
Chiesa Santi Quaranta Martiri


Սուրբ Քառասուն մանկանց Եկեղեցին


Chiesa Santi Quaranta Martiri


Ես ուզում եմ ավարտել իմ պատմությունը Սուրբ Ղազար Մխիթարեան Մայրավանքով որը գտնվում է Սուրբ Ղազար Հայոց կղզում Վենետիկում:
Մի սրբազան Հայկական անկյունն...
Կղզի, որի մասին գրել է նաև Բայրոնը,որը իր ճգնավոր պահերը անցկացրել է այստեղ,չի կարող նույնիսկ այստեղ այցելողը մնալ անտպավորիչ մտքերով,որոնք այցելելով կղզին իրենց դիմավորում են Հայ Հայրերով և ուղեկցում են այցելողներին  հայտնաբերելու  այս կանաչ ու համերաշխ կղզին:


Վանքը հիմնադրվել է 1717 - ի վանահայր Մխիթարը,
Փոքր կրոնական համայնքը շուտով սկսեցին վերակառուցել, որն ավարտվեց 1740թ.,տալով կղզու վերածննդին, որը վերածվում է իսկական կենտրոնի ազատության, մշակույթի և հոգևորը:
 Մեկ փաստ,երբ Նապոլեոն նվաճում է Վենետիկը,հարգելով  ամբողջականությունը հրամանագրում է սեպտեմբերի 4 - ին, 1810 թ. որ "Սուրբ Ղազար կղզու Հայ վանականները պահպանվում են իրենց ներկա պետական վիճակին": Սա երջանիկ զարգացում է, այն ժամանակ, երբ ուշադրություն է սահմանափակված է շատ տարբեր կրոնական հաստատությունների և անվտանգության իրենց կյանքի և ֆիզիկական անձեռնմխելիության,  թույլ են տալիս զբաղվել խաղաղ իրենց կրոնական,  գրական, գիտական ​​և հրատարակչական  հետապնդումներով:L'isola che ha incantato Byron, rendendolo spirito ascetico nei momenti trascorsi qui, non potrà non essere suggestiva anche per il visitatore di passaggio, che, alla discesa del vaporetto, sarà accolto dai simpatici padri armeni che lo accompagneranno nella scoperta di questa verde e serena isola della memoria.

Il monastero venne fondato dall'abate Mekitar nel 1717,La piccola comunità di religiosi presto iniziò la ricostruzione, che si completò attorno al 1740, dando luogo alla rinascita dell'isola, che si trasformò in un autentico centro di libertà, cultura e spiritualità.
Tale fu l'importanza del monastero dell'ordine mekitarista di San Lazzaro, che anche Napoleone, quando conquistò Venezia ne rispettò l'integrità e con decreto del 4 settembre 1810 dichiarò che " I monaci armeni dell'sola di San Lazzaro di Venezia sono conservati nell'attuale loro stato ". Questa felice evoluzione, in anni in cui ben altra attenzione era riservata agli istituti religiosi e alla sicurezza della loro esistenza e integrità materiale, permise loro di dedicarsi serenamente alle loro occupazioni religiose, letterarie, scientifiche ed editoriali.