sabato 18 gennaio 2014

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐՆ ԸՍՏ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ1-Հայկական լեռնաշխարհ Բնաշխարհագրական քարտեզ2-Հայկական լեռնաշխարհը և Առաջավոր ասիան           Ք.Ա. III- II հազարամյակներում Հայկական առաջին պետական կազմավորումները3-Վանի թագավորությունը Ք.Ա 9-7-րդ դարերում


4-Տիգրան Մեծի տերությունը Ք.Ա. 69թ. կացությամբ


5-Հայ հռոմեական պատերազմները Ք.Ա. 69-66թթ.


6-Հայ ժողովրդի պայքարը Հռոմի դեմ Ք.Ա. I դարի երկրորդ կեսին


7-Հայաստանը III-դարի 60-90-ական թթ.

 

8-Հայաստանն ըստ <Աշխարհացոյց>-ի


9-Մեծ Հայքի թագավորությունը 298-387թթ.


10-Հայաստանը 387-428թթ.


11-Վարդանանց պատերազմը 450-451թթ


12-Վահանանց պատերազմը 48-484թթ.


13-Հայաստանը 527-591թթ.


14-Հայաստանը Բյուզանդական կայսրության ու Սասանյան Պարսկաստանի թուլացման շրջանում և արաբական արշավանքների նախօյակին


15-Հայաստանն արաբական արշավանքների տիրապետության հաստատման և հայ ազատագրական պայքարի շրջանում VII-IX դարեր


16-Հայաստանի վարչա-քաղաքական կացությունը          VII-IX-դդ. 640-849թթ


17-Հայ ազատագրական շարժումը 17-րդ դարի 2-րդ կեսին


18-Հայաստանը 17-րդ դարի երկրորդ և 18-րդ դարի առաջին կեսին

19-Իսրայել Օրու ազատագրական գործունեությունը


20-Ազատագրական շարժումն Արցախում և Սյունիքում 18-րդ դարի 20-30-ականթթ


21-Հովսեփ Էմինի ազատագրական գործունեությունը


22-Խամսայի Մելիքությունների միությունը 18-րդ դարի կեսին


23-Ստեղծվելիք Հայոց թագավորության սահմանների նախագիծը 18-րդ դարի 2-րդ կեսին


24-1804-1813թթ. ռուս - պարսկական և 1806-1812թթ


25-1826-1828թթ. ռուս - պարսկական և 1828-1829թթ


26-Ռուսական կայսրության կազմում ստեղծվելիք ինքնավար հայոց թագավորության սահմանների նախագիծը 1827թ

27-Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին


28-Հայաստանը 1800-1830թթ.


29-Հայկական մարզը 21.03.1828 - 10.04.1840թթ.


30-Պարսկահայերի և արևմտահայերի գաղթն Արևելյան Հայաստանի ռուսական տիրույթներ

31-Վարչական փոփոխություններն Անդրկովկասում   1840-1859թթ.


32-Վարչական փոփոխություններն Անդրկովկասում   1860-1867թթ.


33-Երևանի նահանգը 1849-1874թթ.


34-Ղրիմի պատերազմի Կովկասյան ռազմաճակատը   1853-1856թթ


35-Հայերի մասնակցությունը Ղրիմի պատերազմին


36-Զեյթունի 1862թ. ապստամբությունը


37-Զեյթուն գյուղաքաղաքը և նրա շրջակայքը


38-Հայաստանը 1830-1878թթ.


39-1877-1878թթ. Ռուս-թուրքական պատերազմի կովկասյան ճակատը


40-Հայերի մասնակցությունը 1877-1878թթ.  ռուս-թուրքական պատերազմին


41-Տարածքային փոփոխություններն ըստ Բեռլինի 1878թ. տրակտատի


42-Արևմտահայությունը 19-րդ դարի 70-ական թթ. էթնիկական քարտեզ


43-Երևանի նահանգը 1874-1917թթ.


44-1894-1896թթ կոտորածներն Արևմտյան Հայաստանում


45-Սասունի 1894թ. ապստամբությունը


46-Հայկական 6 վիլայեթները 1895թ. մայիսյան բարեփոխումների շրջանում


47-Օսմանյան կայսրության ռազմավարական նշանակության 7 մայրուղիները ըստ գեներալ լեյտենանտ Ա. Ս. Զելյոնու

48-Հայ ազգային ազատագրական բանվորական և գյուղացիական շարժումները 1878-1914թթ.


49-Հայաստանի վարչական քարտեզ 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի կացությամբ


50-Արևելյան Հայաստանի վարչական քարտեզ 20-րդ դարի սկզբի կացությամբ

51-Սասունի 1904թ. ապստամբությունը


52-Հեղափոխական շարժումներն Արևելյան Հայաստանում և Անդրկովկասում 1905-1907թթ. Հայ-թաթարական       1905-1906թթ. ընդհարումները

53-Ադանայի և Կիլիկիայի հայության կոտորածները 1909թ.


54-Հայկական հարցը 1912-1914թթ.


55-Առաջին համաշխարհային պատերազմի Կովկասյան ռազմաճակատը


56-Սարիղամիշի գործողությունը


57-Հայոց Մեծ Եղեռնը


58-Վանի հերոսական ինքնապաշտպանությունը 1915թ.     7 ապրիլ 6 մայիս

59-Օսմանյան կայսրության բաժանման ծրագիրն ըստ Սայքս Պիկոյի համաձայնության 9-16.5.1916թ.


60-1917թ. ռուսական փետրվարյան հեղափոխությունը և Հայաստանը


61-Արևմտահայության վերադարձը և երկրի վերաշինումը 1917թ.


62-1917 թ. Ռուսական հոկտեմբերյան հեղաշրջումը հեղափոխությունը և Հայաստանը

Nessun commento:

Posta un commento